Iga aasta hoolduskorra ajal hooldustööd järgmistele soojuspumba osadele:
Hooldustöid teostavad litsentseeritud külmatehnikud.
NB! Hooldused toimuvad tööpäeviti ja lepitakse alati eenevalt kokku kliendiga.