Õhk-õhksoojuspumbad

Õhusoojuspumba tööpõhimõtte aluseks on...
"...termodünaamika II seadus, mis määrab ära iseeneslike protsesside suuna ning ütleb, et soojus ei saa minna iseenesest külmemalt kehalt soojemale"

Küll aga saab soojust pumbata. Lihtsustatult on seadme tööpõhimõte selles, et välisosas asuv kompressor surub gaasilise külmaaine kokku, mille tagajärjel see kuumeneb ja soe külmaaine suunatakse seadme siseosasse, kus ta omakorda loovutab soojuse ruumidesse. Antud protsessis ei toimu sooja tootmist, vaid välisõhust võetakse soojus ära ja pumbatakse kompressori abil tuppa.


Soojuspumbaga jahutamisel keeratakse protsess tagurpidi, ning soojus viiakse välja ja kosutav jahedus tuuakse tuppa. Võrdluseks võib tuua veepumba tööpõhimõtte. Kui vesi kõrgemalt madalamale voolab ise, siis alt ülesse on vaja vett pumbata. Sellisel juhul on pump lihtsalt transpordivahend.

Täpselt sama funktsiooni täidab kompressor õhusoojuspumbas. Kui kütteperioodil liigub soojus ruumist läbi välispiirde ise, et aga soojus tuppa tagasi tuua tuleb kasutada õhusoojuspumpa.

Õhk-õhk soojuspump on kaasaegne tehnoloogia säästlikuks kütmiseks ja jahutamiseks, kus ei jahutamise ega kütmise protsessis ei toimu energia tootmist, vaid energia pumpamine. Kuna soojust ei ole vaja toota, hoiab selline õhksoojuspump energiat kokku.

Soojuspump koosneb välis- ja siseosast, mis on omavahel torude ja elektrijuhtmetega ühendatud. Välisosas asuv kompressor pumpab välisõhust soojust koguvat külmainet seadme siseossa, kus soojus suunatakse toaõhku.

Õhk-õhktüüpi seadmeks nimetatakse õhksoojuspumpa, mis võtab soojuse õhust ja annab soojuse õhule. Jahutamisel pumpab õhksoojuspump soojuse ruumist välisõhku ja kütmisel pumpab soojuspump soojuse välisõhust ruumi.

Soojuspump töötab kõige paremini välisõhu temperatuuril +7°C. Temperatuuri langedes kasutegur väheneb, kuid kaasaegne inverterkompressoriga õhksoojuspump suudab ka -15 kuni -20 kraadi juures anda rohkem soojusenergiat, kui ise elektrienergiat kulutab.

Õhksoojuspump tasub paigaldada hoone madalama(te)le korrus(t)ele, kuna soojus levib alumistelt korrustelt üles. Samuti töötab soojuspump efektiivsemalt, kui ta paikneb hoone osas, kus avatud uksed tagavad piisava õhu liikumise, et soe õhk kanduks ka teistesse ruumidesse.

Õhksoojuspumpa on lihtne kasutada, kuna kaugjuhtimisega õhksoojuspump hoiab seadistatud temperatuuri, filtreerib ning juhib õhu liikumist.

Inverter-kompressoriga õhksoojuspump sobib hästi kütteks majas, kus on õli- või elektriküte, siis on invertertehnoloogial põhinev õhksoojuspump üks parimatest lahendustest küttekulude kokkuhoidmiseks. Kui majas on ahjuküte, tagab õhksoojuspump Teile eelkõige mugavuse, sest siis pole tarvis enam iga päev ahju kütta. Siiski on paljud kliendid meile väitnud, et õhksoojuspumbaga saadud soojus ei lähe neile sugugi rohkem maksma, kui puukütte soojus.

Samuti on õhksoojuspump sobilik büroodele, kaubanduspindadele ja ladudele, kus küttekulud on liiga suured ning samas vajatakse suvisel perioodil kosutavat jahedust. Inverteriga soojuspump tarbib ka suvises jahutusreziimis 40% vähem elektrienergiat kui vanema põlvkonna ON-OFF seadmed.