Soojuspumba paigalduse kooskõlastamine

Õhksoojuspumba paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk ehitise ümberehitamisega. Vastavalt ehitusseadustiku lisa 1 on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Loe lisa