Kuidas valida õhk-vesi soojuspumpa?

Tööpõhimõte

Õhk-vesi soojuspump kasutab välisõhus olevat energiat talvel kodu kütmiseks, suvel jahutamiseks ja sooja tarbevee tootmiseks läbi aasta. Selleks nagu nimigi ütleb, pumbatakse välisõhus olev soojusenergia hoone vesiküttesüsteemi – põranda- ja/või radiaatorküte.

 

Õhk-vesi soojuspumba tööpõhimõte 7 sammuga:

 1. Ventilaator suunab välisõhu soojuspumpa, kus tsirkuleerib madala keemistemperatuuriga külmaagens
 2. Külmaagens jõuab aurustisse, kus ta välisõhus olnud soojuse tõttu aurustub
 3. Kompressor surub auru kokku – surve tulemusena tõuseb auru temperatuur
 4. Kokku surutud kuum külmagens jõuab boileris olevasse kondensaatorisse
 5. Kondensaatoris kannab külmaagens oma soojusenergia üle boileri veele
 6. Külmaagens jahtub ja aurust saab taas vedelik
 7. Veeldunud külmaagens liigub läbi filtrite paisventiili, kus jahtub veelgi ja alustab uut ringi.

Kellele ja kuhu sobib õhk-vesi soojuspump?

Õhk-vesi soojuspumpa on tänu selle kompaktsusele võimalik paigaldada pea kõikjale, kus soovitakse püsikulud võimalikult madalad hoida. Õhk-vesi tüüpi soojuspump sobib nii uutesse majadesse, kuhu pole võimalik maakütet paigaldada kui ka vanematesse hoonetesse asendamaks vana küttesüsteemi, mille hooldus- ja püsikulud on kõrgeks kasvanud.

Õhk-vesi soojuspump on keskkonnasäästlik lahendus, kuna kütmine on suitsu-, tahma- ja tuhavaba. Mainimata ei saa jätta ka selle kasutamise mugavust – jäävad ära puidu, briketti ja söe ladustamisega seonduvad mured ja valud. Teed juhtpaneelil piiks piik ja soojus tuleb. 

 

 

Millele peab tähelepanu pöörama seadme valikul?

Vajaduste kaardistamine

Mõned abistavad küsimused oma vajaduste välja selgitamiseks

 1. Köetava pinna suurus?
 2. Kas tegu uue või vana majaga?
 3. Milline on soojustatus?
 4. Kas tegu põranda- või radiaatorküttega? Või mõlemad?
 5. Kui kaugele jäävad üksteisest õhk-vesi soojuspumba sise- ja välisosa?
 6. Kas on ka vaja tarbevee soojendamist?

Kui tegu on vanema hoonega, siis tuleks hinnata ja üle vaadata oma küttesüsteem. Tuleb selgeks teha, kas olemasolev süsteem tuleb kõik välja vahetada või on võimalik vana küttesüsteemi elemente kasutada. Selle arvelt võib säästa arvestatava summa. 

 

Võimsus

Sobiva võimsusega seadme valimine ei ole lihtne ning see sõltub väga paljudest faktoritest.

Kõige olulisem on, et sa ei valiks liiga väikese ega liiga suure võimsusega seadet. Parima tulemuse ja suurima säästu saamiseks tuleb valida õhk-vesi soojuspump, mis vastab just sinu vajadustele.

Parim ja lihtsaim viis omale sobiva võimsusega seade leida on konsulteerida spetsialistiga.

Küsi meie spetsialistidelt tasuta konsultatsiooni või õhk-vesi soojuspumba pakkumist.

Kirjutage salong@kliimakaubamaja.ee või helistage 58 607 607.

Kasutegur COP/SCOP

COP (Coefficient of Performance) on soojuspumba kasutegur ehk soojustegur, mis näitab kui palju annab seade välja soojusenergiat võrreldes kulutatud elektrienergiaga. Mida suurem on COP seda tõhusam on seade.

Toome näite Daikin Altherma 3 EHBX 4kW õhk-vesi soojuspumba näol. Tehnilistest andmetest loeme välja, et seadme nominaalne küttevõimsus on 4,3 kW ja nominaalne sisendvõimsus 0,85 kW. Jagades küttevõimsuse sisendvõimsusega 4,3/0,85 saame tulemuseks COP = 5.1.

COP käib kaasas ka teine näitaja SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) ehk sesoonne soojustegur. See näitab soojuspumba tõhusust võttes arvesse energiatarbimist kogu aasta vältel. Sesoonse tõhususe tegur annab parema ülevaate seadme tegelikust energiatarbimisest.

Kui vaatame nüüd eelmises näites toodud õhk-vesi soojuspumba tehnilisi andmeid, siis näeme, et seadme SCOP keskmises kliimas, vee väljundtemperatuur 55 °C juures on 3,26 ning vee väljundtemperatuur 35 °C juures 4,48.

Elektrikulu

Õhk-vesi soojuspumba tööpõhimõttest saime teada, et soojusenergia pumbatakse välisõhust hoone veeküttesüsteemi. Seega ei tooda seade elektrist soojusenergiat vaid kasutab elektrit pumpamiseks ja teeb seda efektiivselt.

Võrreldes traditsiooniliste õli- ja gaasikateldega, kus 1 kW sisendenergiast toodetakse vähem kui 1 kW soojusenergiat, suudab õhk-vesi soojuspump toota samast kogusest elektrienergiast keskmiselt 3 kW soojusenergiat. Võit on kolmekordne!

 

Müra

Õhk-vesi soojuspumba puhul ei ole vaja muretseda müra pärast. Tootjad on järjest rohkem rõhku pannud sellele, et seadmed oleks võimalikult efektiivsed jäädes seejuures võimalikult vaikseks. Keskmist seadet võib mürataseme poolest võrrelda iga inimese köögis oleva külmkapiga. Mõne mudeliga võib tekkida isegi tunne, et masin ei tööta.

 

Hooldusvajadus

Kliimakaubamaja eksperdid soovitavad õhk-vesi soojuspumpa põhjalikult hooldada vähemalt kord aastas, kas siis sügisel enne kütteperioodi algust või kevadel enne kuumade ilmade tulekut. Soojuspumba hooldus on oluline kui soovitakse tagada seadme võimalikult pikk eluiga.

Regulaarne hooldus tagab süsteemi efektiivse toimimise ja ennetab tõrkeid, mille eemaldamine võib kalliks maksma minna. Silma tasuks peal hoida seadme välisosal. Sügisel tuleks eemaldada sinna kogunenud lehed, oskad ja okkad ning talvel on vaja jälgida, et lumi ega jää ei takistaks seadme tööd.

Kord aastas telli soojuspumpa hooldama oma ala spetsialist, kes teeb seadmele põhjalikumad protseduurid, kontrollid ja vajalikud seadistused!

Sise- ja välisosa asukoht

Õhk-vesi soojuspump on üsnagi kompaktne ja vajab reeglina oma siseosa paigaldamiseks vaid ruutmeetri suurust põrandapinda.

Kõik vajalikud komponendid ja elektroonika on koondatud ühte seadmesse. Tavaliselt paigutatakse siseosa tehnoruumi või garaaži.

Õhk-vesi soojuspumba välisosa on võimalik paigutada seinale või maa peale. Seinale pannes ei tohi unustada ilmastikukindlate vibratsioonipukside paigaldamist välisosa tugihoidikute alla.

Seda eriti kui tegu on puitseinaga, kuna see kannab vibratsiooni eriti hästi edasi. Tasuks hoiduda ka välisosa paigaldamisest magamistoa seinale.

Välisosa paigaldamisel seinale on heaks tavaks jätta alumise ääre kõrgus maapinnast kuni 1m. Kui paigaldada seade liiga kõrgele on seda raske hooldada ja sulatusvesi võib hakata tilkuma seinale.

Kui seade on paigaldatud liiga madalale, siis võib juhtuda, et sulatusveel ei ole äravooluks ruumi ning seadmel on oht lume alla mattuda.

Seadme välisosa on kõige parem ja kindlam paigaldada spetsiaalsele maaraamile. See on parim lahendus vältimaks vibratsiooni edasi kandumist hoonesse.

Maaraamile on rangelt soovituslik teha stabiilne ja ilmastikule vastupidav alus. Selle võib valada betoonist või teha aluskivile, mille alla tehtud killustikust padi.

Eelis teiste küttelahenduste ees

5 põhjust, miks eelistada õhk-vesi soojuspumpa traditsioonilisele küttesüsteemile:

 1. Väiksemad kulud küttele. Õhk-vesi soojuspump võimaldab vähendada küttekulusid kuni 65%
 2. Soe tarbevesi. Lisaks kodu kütmisele ja jahutamisele toodab ka sooja tarbevett
 3. Keskkonnasäästlik. See on traditsiooniliste küttesüsteemidega võrreldes keskkonnasõbralikum – kütmine ei tooda suitsu, tahma ega tuhka.
 4. Kompaktne. See on kõik ühes seade, mida on lihtne kasutada
 5. Säästab aega. Ei ole vaja kulutada väärtusliku aega kütmisele. Kogu süsteemi võimalik juhtida puldist või läbi mobiilirakenduse.

 

Eelised võrreldes õhksoojuspumbaga:

 • Õhk-vesi soojuspump sobib põhikütteks
 • Lisaks kütmisele ja jahutamisele soojendab ka tarbevett
 • Pikem eluiga

 

Õhk-vesi soojuspumba eelised maasoojuspumba ees:

 • Ei vaja vaba maapinda paigaldamiseks
 • Kompaktne, vajab ca 1 ruutmeetrit vaba põrandapinda
 • Paigaldamine on lihtsam ja kiirem
 • Esialgne investeering on paigalduse arvelt soodsam

 

Õhk-vesi soojuspumba hind ja paigaldus

Odav hind ei võrdu alati parima tulemuse ega suurima säästuga. Pikas perspektiivis võib see esialgne odav hind kaasa tuua suured lisakulud. Kõige olulisem on see, et õhk-vesi soojuspump oleks õigesti dimensioneeritud ja vastaks just teie elamu vajadustele.

Õhk-vesi soojuspumpade hinnad varieeruvad suuresti. Meie hinnalisemad tooted, mis mõeldud 200+ m2 kütmiseks, maksavad üle 11000€. Väga häid mudeleid on ka hinnavahemikus 5000-9000€. Lisaks seadmele tuleb arvestada ka paigalduse kuluga. Kliimakaubamajas algab õhk-vesi soojuspumba paigalduse hind 1250 eurost ning lõplik hind sõltub alati objektist.

Täpsema hinna teada saamiseks küsi personaalset pakkumist!

Võta meiega ühendust kirjutades salong@kliimakaubamaja.ee või helistage 58 607 607.

Kuidas hinnata saadud pakkumisi ja valida endale parim lahendus?

Kuna õhk-vesi soojuspumpade puhul on tegu märkimisväärse investeeringuga, siis ei tasu kinni haarata ainult soodsast hinnast.

Pakkumisi küsides kindlasti tähelepanu pöörata ka järgnevale:

 1. Müüja usaldusväärsus – läbipaistvus ja kompetents valdkonnas
 2. Pakutavate kaubamärkide tuntus
 3. Paigaldaja pädevus – kes paigaldab ja kas on olemas selleks vajalikud load?
 4. Paigalduse põhitingimused – mida teenus sisaldab ja mida mitte. Väga oluline!
 5. Garantiitingimused – hilisemate pretensioonide lahendamiseks
 6. Järelteeninduse võimekus – kui seade paika saab, siis kes hooldab, remondib ja vajadusel garantiitöid teostab?

Järgides neid punkte saate maandada riske, kaitsta oma investeeringut ja vältida hilisemat aja- ning rahakulu probleemide tekkimisel.

Kuidas Kliimakaubamaja siinkohal abiks saab olla?

Võtame aluseks eelmises peatükis välja toodud punktid ja hakkame otsast minema.

1. Müüja usaldusväärsus

Kliimakaubamaja OÜ tegeleb kütte-, jahutus-, kliima- ja ventilatsiooniseadmete müügi, paigalduse, hoolduse ja remondiga. Oleme selles valdkonnas tegutsenud juba üle 15 aasta ja nii mõnegi meie spetsialisti kogemused küündivad isegi kaugemale.

Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Oleme juurutanud ISO 9001:2015 juhtimisstandarti ning näeme järjepidevalt vaeva selle nimel, et pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid.

Lisaks ISO sertifikaadile on meile ka väljastatud Eesti eduka ettevõtte tunnistus krediidireitinguga AA.

Me ei tegele varimajandusega ja kõikides oma tegevustes lähtume Eesti Vabariigi seadustest. Ettevõte tausta ja andmeid saab kontrollida külastades erinevaid äriregistreid. Seal on näha kõik meie kontaktandmed, esindajad, tegevusload, käive, tasutud maksud, lepingud riigihangetes ja palju muud.

Eks oma silm on kuningas! Viska pilk peale.

PS! Meie logol on ka kuningas, sest väärtustame ausust, professionaalsust ja seisame oma sõnade ja tegude eest.

edukas eesti ettevõte kliimakaubamaja oü

2. Pakutavate kaubamärkide tuntus

Oma tootevalikusse võetud kaubamärgid oleme valinud lähtudes nende ajaloost, usaldusväärsusest ja meie enda kogemustest nende brändidega. Esindame järgmiseid kaubamärke:

Daikin – pika ajalooga Jaapani rahvusvaheline kliimaseadmete toomisettevõte

Mitsubishi Electric – Mitsubishi grupi üks suurimemaid ettevõtteid

Mitsubishi Heavy Industries – Jaapani rahvusvaheline inseneri-, elektriseadmete ja elektroonikaettevõte

Midea – Hiina elektriseadmete tootja, kes kuulub maailmas TOP 500 väärtuslikuma ettevõtte hulka

Thermia – üle 90 aastase kogemusega Skandinaavia juhtiv kütteseadmete tootja

Atlantic – tunnustatud Prantsuse kaubamärk, mis on esindatud üle maailma

Alpha Innotec – Saksamaa suurtootja soojuspumpade bränd

3. Paigaldaja pädevus

Kliimakaubamaja töötajad on erialaselt koolitatud ja omavad vastavaid kutsetunnistusi valdkonnas tegutsemiseks.

Kliimakaubamaja kuulub ka mitmesse erialasesse liitu:

 • Eesti Soojuspumba Liit
 • MTÜ Eesti Külmaliit
 • Eesti E-kaubanduse Liit
 • Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Liitude eesmärgiks on tagada aus konkurents, teenuse kvaliteet ja töötajate kõrge professionaalsus.

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade paigaldamiseks on vajalik Keskkonnaameti poolt väljastatud käitlemisluba. Kliimakaubamaja tegevusloa number on FKKL/323358. Seda saab kontrollida Majandustegevuse registrist.

4. Paigalduse põhitingimused

Teenuse tellimisel on oluline teada, mida täpselt kokkulepitud teenus sisaldab ning mida mitte. Meie kodulehel on kõik paigaldusega seonduv ilusti välja toodud koos põhitingimustega.

Kirjas on mida sisaldab endas ühe või teise seadme standardpaigaldus, millised on tellija poolsed eeltööd enne soojuspumba paigaldust ja teenused, mida on võimalik kokkuleppel lisatasu eest saada.

Kuna paigaldus on iga objekti puhul erinev, siis täpsema lõpphinna saab kui konsulteerida meie spetsialistidega. Siinkohal ei tasu muretseda, konsultatsiooni eest me raha ei küsi.

Küsi tasuta konsultatsiooni!

Kirjuta meile salong@kliimakaubamaja.ee või helistage 58 607 607.

5. Müügi- ja garantiitingimused

Enne seadme ostu soovitame alati põhjalikult tutvuda müügi- ja garantiitingimustega. Need on loodud selleks, et kaitsta mõlema osapoole – nii ettevõtte kui ka tarbija huve. Kui ettevõttel seda ette näidata ei ole, siis tasub olla ettevaatlik!

Müügigarantii annab ostjale tagatise, et ostetud asja saab garantii ajal eesmärgipäraselt kasutada ja asjal pole puuduseid. Puuduste esinemisel määrab see jällegi, kuidas ning mille alusel toimub seadme parandus või hüvitamine.

Tutvu ka Kliimakaubamaja müügi- ja garantiitingimustega.

6. Järelteeninduse võimekus

Meil Kliimakaubamajas mängib olulist rolli müügijärgne teenindus. Meil on selle jaoks loodud eraldiseisev hooldusosakond, mis vastutab seadmete õigeaegse hoolduse ja remondi eest. Meie hooldusmeeskonna liikmed on hästi koolitatud, neil on IV ja V astme külmamehaaniku eriala kutsetunnistused ning pikaajaline töökogemus tehnosüsteemide valdkonnas.

Mida see eraldiseisev hooldusosakond siis ikkagi tähendab?

See tähendab seda, et oleme olemas ka peale seadme paigaldust ja valmis tõrkeid likvideerima või lihtsalt korralist hooldust tegema ilma, et peaksite pikalt ootama.

Oleme saanud palju kõnesid inimestelt, kes vajavad hooldust (talvel toad külmad või suvel palav), aga neile seadme müünud ettevõttel on esimene võimalus appi tulla alles nädalate pärast või ei võeta üldse kõne enam vastu.

Meie ettevõttes on iga ala peal oma spetsialist. Leiame, et see on ainus viis kuidas tagada kliendile kindlustunne ja rahulolu. Mitte nii, et sama mees, kes müüs seadme tuleb seda ka paigaldama ja võimalusel kui „aega“ leidub, siis tegeleb ka hooldamisega. Selline lähenemine ettevõtete poolt ei ole jätkusuutlik ja lõpuks jääb kannatajaks ikkagi klient. 

Nii saidki kõik punktid kaetud. Loodame, et nüüd on sul õhk-vesi soojuspump teemal asjad selgmad ja oskad teha enda jaoks parima valiku. Kui on siiski veel küsimusi, siis võta meiega julgelt ühendust:

TASUTA PAKKUMINE