Hooldus

Hooldame ja remondime jahutus-, kütte-, niisutus- ning ventilatsioonisüsteeme.

Kliimakaubamajas on olulisel kohal müügijärgne teenindus, seetõttu oleme loonud eraldiseisva hooldusosakonna nii era- kui ka ärikliendile.

Oma töös lähtume meie missioonist, milleks on olla kiire reageerimisega ning professionaalse teenindusega kliendi rahulolu tagav ettevõte. Tänu Tallinna ja Tartu kesklaole on enamus varuosad koheselt kättesaadavad. Meie erialaselt koolitatud hooldusspetsialistid vastutavad selle eest, et seadmed on õigeaegselt hooldatud ja remonditud. Sellega garanteerime kindlustunde ja klientide rahulolu.

Meie lepinguliste klientide hulgas (250+) on kaubanduskeskused Lõunakeskus ja Zeppelin, erinevad toidukaupluste ketid nagu Maksimarketid, A&O ja Alko1000, ehituspoed Decora , Tartu Ülikool oma 33 hoonega, tootmistehased nagu Saint Gobain Sekurit jpt.


PAKUME JÄRGNEVAID TEENUSEID:

Kui soovite objektipõhist hinda nt. agregaadi hooldus 2 korda aastas või 4 korda jne siis tutvuks iga objektiga eraldi. NB! Meie kaudu saab ka kogu ventilatsiooni hoolduseks vajaminevaid kulumaterjale (filtrid, rihmad jne) eraldi hinnapakkumise alusel.

Seadmetele teostatavad korralised hooldustööd:

 • Välisõhurestide kontroll ja puhastus;
 • Õhuhaardekambrite ja -kanalite kontroll ja puhastus;
 • Seadme klappide kontroll ja puhastus;
 • Segamissõlmede, sh täiturmootorite toimimise kontroll ja hooldus;
 • Ventilatsiooni seadmete seesmine ja väline puhastus;
 • Filtrite mustumise kontroll ja vahetuse vajaduse väljaselgitamine;
 • Filtrite vahetus (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Uute filtrite hankimine (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Kasutatud filtrite jm teenusega seotud jäätmete utiliseerimine ning nõuetekohane käitlemine;
 • Külmakaitseseadmete kontroll ja seadistamine;
 • Soojavahetite kontroll, (puhastus vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Mõõteosade, andurite korrasoleku kontroll, hooldus ja seadistamine;
 • Tööparameetrite kontroll ja seadistamine;
 • Elektrisüsteemide, sh nende ühenduste kontroll ja hooldus;
 • Ventilaatoriosade kontroll, hooldus, seadistamine (määrimine vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Rihmade pingutamine, joondamine, (vahetus vastavalt vajadusele);
 • Hooldus- ja remondimaterjalide vajaduse ning koguse väljaselgitamine ning esitamine tellijale;
 • Kõikide vajalike toimingute tegemine, kaasaarvatud seadmetega seotud süsteemide (sh ka hooneautomaatika) kontrollimine, korrastamine ja seadistamine, mis on vajalikud ventilatsiooniseadmete efektiivseks ja pikaajaliseks töötamiseks ning avariide ennetamiseks;
 • Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine va filtrite vahetus;

 

Kliimakaubamaja OÜ müüdavad filtrid on testitud vastavalt kehtivatele Euroopa nõuetele ISO16890 direktiivi kohaselt.

Meie koostööpartneriteks on väga pikka aega olnud Euroopa juhtivad filtermaterjalide tootjad ja müüjad , kelle pika tootearenduse ja parendamise kogemustele toetudes saame oma klientidele pakkuda parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Meie kauba valikusse kuuluvad kottfiltrid Efibag, paneel- või kassettfiltrid PanelS, bakterioloogilised filtrid Hepa ja Ulpa.

Automaatikale teostatavad korralised hooldustööd:

 • Seadme klappide kontroll;
 • Segamissõlmede, sh täiturmootorite toimimise kontroll;
 • Külmakaitseseadmete kontroll ja seadistamine;
 • Mõõteosade, andurite korrasoleku kontroll, hooldus ja seadistamine;
 • Tööparameetrite kontroll ja seadistamine;
 • Automaatikasüsteemide (sh programmkellade) kontroll, hooldus ja seadistamine;
 • Elektrisüsteemide, sh nende ühenduste kontroll ja hooldus;
 • Kõikide vajalike toimingute tegemine, kaasaarvatud seadmetega seotud süsteemide (sh ka hooneautomaatika) kontrollimine, korrastamine ja seadistamine, mis on vajalikud ventilatsiooniseadmete efektiivseks ja pikaajaliseks töötamiseks ning avariide ennetamiseks;
 • Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine.

Tuletõkkeklappide kontroll:

 • tuletõkkeklappide füüsilise toimivuse ja korrasoleku kontroll;
 • vajadusel uue bimetall-sulavkaitsme paigaldamine;
 • tuletõkkeklapi vahel kasutatud tuletõkkematerjalide korrasoleku kontroll;
 • tuletõkkeklappide märgistuse sisseseadmine.

TEOSTAME ÕHUKANALITE PUHASTUST KOOS AKTI VÄLJASTAMISEGA PÄÄSTEAMETILE!

Oleme Teile abiks algusest lõpuni. Pakume tasuta nõustamist, vastame meelsasti küsimustele ja leiame koos lahendused probleemidele. Teie kasutuses on meie laialdased teadmised ja oskused. Meil on 15 aastat valdkonna kogemust, mille jooksul oleme teostanud üle 1100 hoolduse.

Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide puhul on tähtis, et hooldust teostaksid oma ala spetsialistid. Meie töötajad on pädevad ning neil on oma valdkonnas tegutsemiseks kõik nõutavad eeldused. Erinevate tunnistuste ja sertifikaatidega, mis meile on väljastatud, saate tutvuda siin.

Lahendused mida teile pakume:

 • Sissepuhkesüsteemi puhastus (pildid enne ja pärast)
 • Väljatõmbesüsteemi puhastus (pildid enne ja pärast)
 • Plafoonide puhastus (pildid enne ja pärast)
 • Ventilatsiooniseadme puhastus (pildid enne ja pärast)
 • Filtrite puhtuse kontroll (vahetus vastavalt kokkuleppele)
 • Vent.agregaadi kaardistamine (kokkuleppel rihmade, filtrite mõõdud ja kogused)
 • VT ventilaatorite puhastus (pildid enne ja pärast)
 • Õhuvõtu resti puhastus (pildid enne ja pärast)
 • Puhastusluukide paigaldus vastavalt vajadusele

Lisaks pakume ventilatsiooniõhukanalitele inspekteerimisteenust robotkaameraga. Pärast seda väljastame Teile vatsavasisulise akti ja video USB-l puhastus vajaduse kohta.

Teostame ventilatsioonisüsteemides robotkaameraga torustike puhtuse visuaalset kontrolli.

*Kui teie ventilatsioonitorustik vajab puhastust ja meie hinnapakkumine selle töö teostamiseks on teile sobiv, siis on inspekteerimine TASUTA.

Ventilatsioonisahtide kaardistamine:

 • Šahti ava suurus mõõtmine;
 • Sahti sügavuse mõõtmine (sügavus ülevalt alla);
 • Sahti pikkus vasakule või paremale (kui on olemas juurdepääs korterist);
 • Takistuste märkimine sahtides;
 • Sahtide nummerdamine katusel korterite kaupa;
 • Korterite šahtide asukohad katusel;
 • Sahtide avanevus ( vasakule, paremale);
 • Video šahtist (infot kas šahtis on mõni takistus ees, kui sügaval on takistus);
 • Loomuliku ventilatsiooni õhuhulkade kontroll korteritest;
 • Sahtidest puhastus korteritest;
 • Sahtide puhastus keldris;
 • Sahtide puhastus katuselt alla.
 • Köögikubu puhastus
 • Köögikubu filtrite pesu
 • Rasvakanali puhastus
 • VT ventilaatori puhastus
 • Pildid enne ja pärast puhastust
 • Puhastusluukide paigaldus vastavalt vajadusele

Et pikendada kütte või jahutusseadme ekspluatatsiooniaega, soovitame teha paigaldatud seadmetele regulaarset profülaktilist hooldust. See on seotud nii konditsioneeride konstruktsioonide eripärasuse kui ka nende ekspluatatsiooni tingimustega. Konditsioneeri välisseade kannab suurt koormust, mis on tingitud sademete, temperatuuri kõikumiste, välisaaste ja tolmu mõjust. Siseosa seadmele mõjub olmetolm, lemmikloomade karv, valmistava toidu aur, tubakasuits jne.
Kõik need saastetegurid põhjustavad teie kliimaseadme järk järgulist vajaliku võimsuse kaotamist, ummistades soojusvaheti, tekitades korrosiooni ja sisedetailide kulumist, rikkudes strateegilist ja dünaamilist tasakaalu. Kuuludes keerulise tehnika kategooriasse vajab konditsioneer kvaliteetset hooldust ja regulaarset hooajalist profülaktilist hooldust. Antud teenus kujutab endast tervet kompleksset tööd, mis on suunatud ettenähtud tehniliste parameetrite toetamiseks.

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele soojuspumba osadele:

 • Kondensaatori kontroll ja puhastus
 • Kondents vee kontroll
 • Seadme pumpade kontroll ja puhastus
 • Filtrite ja sissetõmbe restide kontroll ja puhastus
 • Mõõteosade kontroll (elektriühendused)
 • Freooni survete mõõtmine, lekete otsimine
 • Külmakaitseseadmete kontroll
 • Tööreziimide kontroll
 • Kinnituste ja isolatsiooni kontroll
 • Freooni lisamine süsteemi (vajadusel)

Et pikendada õhksoojuspumba ekspluatatsiooniaega, soovitame teha paigaldatud seadmetele regulaarset profülaktilist hooldust. See on seotud nii õhksoojuspumba konstruktsioonide eripärasuse kui ka nende ekspluatatsiooni tingimustega. Õhksoojuspumba välisseade kannab suurt koormust, mis on tingitud sademete, temperatuuri kõikumiste, välisaaste ja tolmu mõjust. Siseosa seadmele mõjub olmetolm, lemmikloomade karv, valmistava toidu aur, tubakasuits jne.
Kõik need saastetegurid põhjustavad teie kliimaseadme järk järgulist vajaliku võimsuse kaotamist, ummistades soojusvaheti, tekitades korrosiooni ja sisedetailide kulumist, rikkudes strateegilist ja dünaamilist tasakaalu. Kuuludes keerulise tehnika kategooriasse vajab õhksoojuspump kvaliteetset hooldust ja regulaarset hooajalist profülaktilist hooldust. Antud teenus kujutab endast tervet kompleksset tööd, mis on suunatud ettenähtud tehniliste parameetrite toetamiseks.

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele soojuspumba osadele:

1. Kondensaatori kontroll ja puhastus
2. Kondents vee kontroll
3. Seadme pumpade kontroll ja puhastus
4. Filtrite ja sissetõmbe restide kontroll ja puhastus
5. Mõõteosade kontroll (elektriühendused)
6. Freooni survete mõõtmine, lekete otsimine
7. Külmakaitseseadmete kontroll
8. Tööreziimide kontroll
9. Kinnituste ja isolatsiooni kontroll
10. Freooni lisamine süsteemi (vajadusel lisatasu eest)

Et pikendada kütteseadme ekspluatatsiooniaega, soovitame teha paigaldatud seadmetele regulaarset profülaktilist hooldust.

Kuuludes keerulise tehnika kategooriasse vajab maasoojuspump kvaliteetset ning regulaarset hooajalist profülaktilist hooldust. Antud teenus kujutab endast tervet kompleksset tööd, mis on suunatud ettenähtud tehniliste parameetrite toetamiseks.

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele soojuspumba osadele:

 • Küttesüsteemi filtri puhastamine
 • Tarbevee kaitseklapi korrasoleku kontroll
 • Küttesüsteemi surve kontroll
 • Küttesüsteemi ringluspumba korrasoleku kontroll
 • Kolmikklapi töökorras oleku kontroll
 • Kütte- ja tarbevee süsteemis olevate õhueraldajate töökorras oleku kontroll
 • Küttesüsteemi paisupaagi visuaalne kontroll lekete avastamiseks
 • Küttesüsteemi visuaalne kontroll lekete avastamiseks
 • Maakontuuri filtri puhastamine
 • Külmakandevedeliku taseme kontroll paisunõus
 • Maakontuuri ringluspumba töökorras oleku kontroll
 • Maakontuuri lekete kontroll
 • Maasoojuspumba töö kontroll kõikidel režiimidel
 • Maasoojuspumba juhtseadmete töökorras oleku kontroll
 • Elektriühenduste korrasoleku kontroll

Et pikendada kütteseadme ekspluatatsiooniaega, soovitame teha paigaldatud seadmetele regulaarset profülaktilist hooldust.

Kuuludes keerulise tehnika kategooriasse vajab õhk-vesi soojuspump kvaliteetset ning regulaarset hooajalist profülaktilist hooldust. Antud teenus kujutab endast tervet kompleksset tööd, mis on suunatud ettenähtud tehniliste parameetrite toetamiseks.

Iga tähtajalise hoolduskorra ajal teostatakse hooldustööd järgmistele soojuspumba osadele:

 • Küttesüsteemi filtri puhastamine
 • Tarbevee kaitseklapi korrasoleku kontroll
 • Küttesüsteemi surve kontroll
 • Küttesüsteemi ringluspumba korrasoleku kontroll
 • Kolmikklapi töökorras oleku kontroll
 • Kütte- ja tarbevee süsteemis olevate õhueraldajate töökorras oleku kontroll
 • Küttesüsteemi paisupaagi visuaalne kontroll lekete avastamiseks
 • Küttesüsteemi visuaalne kontroll lekete avastamiseks
 • Elektriühenduste korrasoleku kontroll
 • Kondensaatori kontroll ja puhastus
 • Seadme pumpade kontroll ja puhastus
 • Mõõteosade kontroll (elektriühendused)
 • Freooni survete mõõtmine, lekete otsimine (vajadusel)
 • Kinnituste ja isolatsiooni kontroll

Soojasõlme hooldus:

 • mootorventiilide ja omajõuliste regulaatorite töö kontroll, seadistus
 • kaitse- ja regulaarseadmete kontroll
 • rõhuregulaatorite töö kontroll
 • soojusvahetite töö kontroll
 • mudakogurite puhastus
 • tsirkulatsioonipumpade ja mootorsegistite töö kontroll vastavalt pumba juhendile
 • regulaatorautomaatika ning regulaatorisse sisestatud andmete kontroll
 • elektriseadmestiku kontroll vastavalt elektriohutuseeskirjadele
 • tarbevee filtrite puhastus
 • küttesüsteemi sügisene käivitamine
 • kliendile sobivate reguleerimisandmete sisestamine
 • vee kareduse ja pH mõõtmine (vajadusel)
 • Läbivoolu takistuse mõõtmine
 • Soojusvaheti läbipesu
 • Pärast läbipesu takistuse mõõtmine ja protokollimine
 • Väljakutse tasu lisandub rikete puhul. (sisaldab 1 h tööd)
 • Nädalavahetusel ja pühadel lisandub hinnakoefitsent x 1.5
 • Hinnakirjas olevad hinnad on arvestatud Tallinn, Tartu ja Pärnu linna piires ning vastavalt objekti asukohale lisandub transporditasu 0.80 senti/km
 • Töötunni hinda arvestatakse rikete puhul või lisatööde teostamisel
 • Nädalavahetusel ja pühadel lisandub hinnakoefitsent x 1.5
 • Hinnakirjas olevad hinnad on arvestatud Tallinn, Tartu ja Pärnu linna piires ning vastavalt objekti asukohale lisandub transporditasu 0.80 senti/km

Hinnakirjas toodud hinnad on arvestatud korrapärase hoolduse teostamiseks.
* Hinnakirjas ei ole arvestatud täiendavate tööde või kulutustega ning need toimuvad kokkuleppel tellijaga.
* Hinnakirjas olevatele hindadele lisandub transporditasu 0.8€/km. Tallinn, Tartu ja Pärnu linna piires transport 10€. 
* Väljakutse tasu lisandub rikete puhul. (sisaldab 1 h tööd)
* Töötunni hinda arvestatakse rikete puhul või lisatööde teostamisel.
* Nädalavahetusel ja pühadel lisandub hinnakoefitsent x 1.5

TELLI HOOLDUS / TEATA RIKKEST

Click or drag a file to this area to upload.

TASUTA PAKKUMINE