Soojuspumpade paigaldus

Hea klient!

Oleme tänulikud, et olete valimas Kliimakaubamaja OÜ oma usaldusväärseks soojuspumba partneriks. Siin on paigaldusteenuste orienteeruv hinnakiri ja nimekiri töödest ning tegevustest, mis tuleks enne meie spetsialistide saabumist teostada.

Õhksoojuspumba paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk ehitise ümberehitamisega. Loe soojuspumba paigaldamise kooskõlastamise kohta lähemalt.


Õhksoojuspumba/konditsioneeri paigalduse hinnakiri ja  põhitingimused

Kliki teenusel, et näha lisainfot.

Õhksoojuspumba paigaldus on iga objekti puhul erinev. Küsi kindlasti personaalset pakkumist!

Õhksoojuspumba/konditsioneeri standardpaigaldus sisaldab:

 • transporti objektile
 • õhksoojuspumba paigaldust kuni 2,5 m kõrgusele (sise- kui ka välisosa).
 • sise- ja välisosa vahelist ühendustoru ja elektrikaablit kuni 5 m,
 • välisosa seinakinnitust, vibratsioonikaitset, kummipukse ning paigaldust,
 • plastikust katet torudele/juhtmetele (karbik) 2 m, avakatet, kondensatsiooniveevoolikut,
 • ühe (kuni 50 cm paksuse) seina läbimist, v.a armeeritud betoon, maakivi, paas, punane tellis jms (kokkuleppel lisatasu eest),
 • seadme käivitamist ja puldi tutvustamist,
 • kulumaterjale standardpaigaldusele
 • Elektritööd
  • Elektriühenduse tegemiseks peab olema toodud nõuetekohaselt maandatud kaabel kas soojuspumba:
   • VÄLISOSA juurde varuga 2m või
   • SISEOSA juurde varuga toru pidi VÄLISOSANI (juhtme ristlõige 3×2,5 mm2)
  • Elektrikilbis peab olema soojuspumba mudelile vastav automaatkaitse ja toitejuhe kilbis kaitsme alla ühendatud. Kaitsme suurus täpsustada vastavalt soojuspumba mudelile;
  • Kaitseautomaat peab olema hoone rikkevoolukaitsmest mööda juhitud.
 • Torutööd
  • Kui soojuspumpa kasutatakse ka jahutuseks ja jahutusel tekkivat kondensaati ei saa paigalduse käigus juhtida vabavoolselt välja, tagab tellija kondensaadi ärajuhtimise võimalused;
  • Kui soovitakse soojuspumba kütmisel tekkivat kondensaati välisosast mujale suunata, konsulteerida müügikonsultandiga.
 • Ehituslikud tööd
  • Välisosa maaraamile paigalduseks ilmastikule vastupidav, stabiilne alus, mõõtudega 80x80cm (LxS) näiteks betoneeritud alus või killustiku padjal aluskivi,
  • Soojuspumba tagune sein viimistletud soovitud valmiduseni.
 • Vastutus
  • Klient on kohustatud paigaldajale tutvustama peidetud kaablite ja torude asukohti. Kliimakaubamaja ei vastuta varjatud kaablitele või torustikele tekitatud kahju eest kui klient ei ole esitanud vastavat plaani või projekti, mille järgi nende asukohad kindlaks teha. 
 • Soovitused
  • Elektriliini lõppudes kus on probleeme elektripinge kõikumistega, paigaldada elektrikilpi liigpingepiirik, et kaitsta soojuspumba elektroonikat;
  • Freoonitorustiku paigaldamisel konstruktisoonidesse, planeerida paigaldus juba varases ehitusstaadiumis.
 • välisosa maaraam,
 • kiviplaat välisosa alla,
 • liivapadi kiviplaadi alla
 • pikem torustik ja karbik
 • elektritoite toomine seadmeni elektrikilbist
 • elektrikilpi automaadi paigaldus ja kaabli vedu seadmeni,
 • tõstuki kasutamine (kokkuleppel kuna sõltub piirkonnast ja tõstukirendi pakkujast),
 • teemantpuurimine – armeeritud betoon, maakivi, paas, punane tellis jms (kokkuleppel),
 • seadme ühendamine WiFi võrku 

Lisamaterjalide vajaduse ja kulu selgitab välja paigaldaja koostöös tellijaga. Reeglina võib arvestada lisakulu 30€ lisameetri kohta.

Õhk-vesi soojuspumba paigalduse hinnakiri ja  põhitingimused

Õhk-vesi-soojuspumba paigaldus on iga objekti puhul erinev. Küsi kindlasti personaalset pakkumist!

Õhk-vesi soojuspumba standardpaigaldus sisaldab:

 • Seadme ühendamine vee-, kütte- ja freooni torustikuga (5m) koos paigaldusmaterjalidega.
 • Standartpaigaldus sisaldab alati:
  • sulgventiile, õhueraldajaid, mudafiltreid, küttesüsteemi manomeetrit,
  • paisupaake küttele ja tarbeveele, süsteemi täite- ja tühjendusventiile,
  • torustiku markeerimist,
  • freoonitorustiku karbikuga katmist välistingimustes kuni 2m ulatuses,
  • ühe (kuni 50 cm paksuse) seina läbimist, v.a armeeritud betoon, maakivi, paas, punane tellis jms (kokkuleppel lisatasu eest),
  • süsteemi käivitamist ja seadistamist ning tellija koolitust.
  • Elektritööd
   • Elektriühenduse tegemiseks peab olema toodud nõuetekohaselt maandatud kaabel kas soojuspumba:
    • VÄLISOSA juurde varuga 2m või
    • SISEOSA juurde varuga toru pidi VÄLISOSANI (juhtme ristlõige sõltub soojuspumba mudelist)
   • Elektrikilbis peab olema soojuspumba mudelile vastav automaatkaitse ja toitejuhe kilbis kaitsme alla ühendatud. Kaitsme suurus täpsustada vastavalt soojuspumba mudelile;
   • Kaitseautomaat peab olema hoone rikkevoolukaitsmest mööda juhitud.
   • Lisa ringluspumpade puhul tuua eraldi toide igale pumbale otse kilbist;
   • Online mooduli ühendamiseks tuua soojuspumba kohale varuga vähemalt 2m CAT5/CAT6 ühenduspistikuga kaabel.
  • Torutööd
   • Soojuspumbaga ühendatavad hoone küttetorustikud peavad olema toodud soojuspumbast kuni 2m kaugusele samasse ruumi ja lõppema keermesühendustega ( põrandaküttel paigaldatud kollektor kuulkraanidega, mitme kollektori korral, ühendatud ka magistraaltorud ja lõpetatud tehnoruumis keermesühendustega);
   • Soojuspumbaga ühendatavad hoone tarbevee torud peavad olema toodud soojuspumbast kuni 2m kaugusel samas ruumis. Jäetud keermesliitega väljavõte sooja- ja külma vee ühendamiseks;
   • Vajalik on küttesüsteemi täitmiseks survevee olemasolu.
   • NB! RANGELT SOOVITUSLIK on tellijal tarnida küttesüsteemi täitmiseks pehmendatud vesi või eelnevalt paigaldatud veepehmendusseade.
  • Ehituslikud tööd
   • Välisosa maaraamile paigalduseks ilmastikule vastupidav, stabiilne alus, mõõtudega 100x80cm (LxS) näiteks betoneeritud alus või killustiku padjal aluskivi,
   • Tehnoruum soojustatud ja viimistletud soovitud valmiduseni.
  • Vastutus
   • Klient on kohustatud paigaldajale tutvustama peidetud kaablite ja torude asukohti. Kliimakaubamaja ei vastuta varjatud kaablitele või torustikele tekitatud kahju eest kui klient ei ole esitanud vastavat plaani või projekti, mille järgi nende asukohad kindlaks teha. 
  • Soovitused
   • Võimalusel vahetada vanad malmradiaatorid ja küttetorustik tänapäevaste vastu, vältimaks soojuspumba soojusvahetite ummistumist ja kulumist;
   • Paigaldada vanematele küttesüsteemidele magnetiidfilter, kaitsmaks soojuspumba soojusvahetite ummistumist ja kulumist;
   • NB! RANGELT SOOVITUSLIK on tellijal tarnida küttesüsteemi täitmiseks pehmendatud vesi või eelnevalt paigaldatud veepehmendusseade;
   • Paigaldada hoone veesisendile manomeetriga rõhualaldid, eelkõige uusarendustes, kus on probleeme vee surve kõikumisega;
   • Elektriliini lõppudes kus on probleeme elektripinge kõikumistega, paigaldada elektrikilpi liigpingepiirik, et kaitsta soojuspumba elektroonikat;
   • Freoonitorustiku paigaldamisel konstruktisoonidesse, planeerida paigaldus juba varases ehitusstaadiumis.
 • väljavõtete tegemine olemasolevale süsteemile
 • kaitseautomaadi paigaldus elektrikilpi
 • toitekaabel ja selle paigaldus
 • tarbevee andur
 • kütte- ja tarbevee torustiku isoleerimine
 • kütteringi ja tarbevee tsirkulatsioonipump
 • üldehitustööd
 • projektdokumentatsioon ja teostusjoonised
 • lisamaterjalide vajaduse ja kulu selgitab välja paigaldaja koostöös tellijaga
 • seadme ühendamine WiFi võrku

Maasoojuspumba paigalduse hinnakiri ja  põhitingimused

Maasoojuspumba paigaldus on iga objekti puhul erinev. Küsi alati personaalset pakkumist!

Maasoojuspumba standardpaigaldus sisaldab:

 • Seadme ühendamine vee-, kütte- ja maakontuuri torustikuga koos paigaldusmaterjalidega.
 • Standartpaigaldus sisaldab alati:
  • sulgventiile, õhueraldajaid, mudafiltreid, küttesüsteemi manomeetrit,
  • paisupaake küttele ja tarbeveele, süsteemi täite- ja tühjendusventiile,
  • torustiku markeerimist, maakontuuri piirituslahust koos täitmisega,
  • süsteemi käivitamist ja seadistamist ning tellija koolitust.
   • Elektritööd
    • Elektriühenduse tegemiseks peab olema toodud nõuetekohaselt maandatud viiesooneline kaabel soojuspumba kohale ja varuga vähemalt 2m. Juhtme ristlõige 5×2,5 mm2;
    • Välisanduri jaoks peab olema elamu põhjapoolsest küljest toodud kahesooneline kaabel soojuspumba kohale ja varuga vähemalt 2m. Juhtme ristlõige 2×0,75 mm2;
    • Elektrikilbis peab olema soojuspumba mudelile vastav automaatkaitse ja toitejuhe kilbis kaitsme alla ühendatud. Kaitsme suurus täpsustada vastavalt soojuspumba mudelile;
    • Kaitseautomaat peab olema hoone rikkevoolukaitsmest mööda juhitud;
    • Lisa ringluspumpade puhul tuua eraldi toide igale pumbale otse kilbist;
    • Online mooduli ühendamiseks tuua soojuspumba kohale varuga vähemalt 2m CAT5/CAT6 ühenduspistikuga kaabel.
   • Torutööd
    • Soojuspumbaga ühendatavad hoone küttetorustikud peavad olema toodud soojuspumbast kuni 2m kaugusele samasse ruumi ja lõppema keermesühendustega ( põrandaküttel paigaldatud kollektor kuulkraanidega, mitme kollektori korral, ühendatud ka magistraaltorud ja lõpetatud tehnoruumis keermesühendustega);
    • Soojuspumbaga ühendatavad hoone tarbevee torud peavad olema toodud soojuspumbast kuni 2m kaugusel samas ruumis. Jäetud keermesliitega väljavõte sooja- ja külma vee ühendamiseks;
    • Vajalik on küttesüsteemi täitmiseks survevee olemasolu.
    • NB! RANGELT SOOVITUSLIK on tellijal tarnida küttesüsteemi täitmiseks pehmendatud vesi või eelnevalt paigaldatud veepehmendusseade.
   • Ehituslikud tööd
    • Maakontuuri torustiku sisseviiguks paigaldatud hülsid läbi vundamendi (110mm kofreeritud kaablikaitse kõri) või puuritud avad;
    • Tehnoruum soojustatud ja viimistletud soovitud valmiduseni.
   • Vastutus
    • Klient on kohustatud paigaldajale tutvustama peidetud kaablite ja torude asukohti. Kliimakaubamaja ei vastuta varjatud kaablitele või torustikele tekitatud kahju eest kui klient ei ole esitanud vastavat plaani või projekti, mille järgi nende asukohad kindlaks teha. 
   • Soovitused
    • Võimalusel vahetada vanad malmradiaatorid ja küttetorustik tänapäevaste vastu, vältimaks soojuspumba soojusvahetite ummistumist ja kulumist;
    • Paigaldada vanematele küttesüsteemidele magnetiidfilter, kaitsmaks soojuspumba soojusvahetite ummistumist ja kulumist;
    • NB! RANGELT SOOVITUSLIK on tellijal tarnida küttesüsteemi täitmiseks pehmendatud vesi või eelnevalt paigaldatud veepehmendusseade;
    • Paigaldada hoone veesisendile manomeetriga rõhualaldid, eelkõige uusarendustes, kus on probleeme vee surve kõikumisega;
    • Elektriliini lõppudes kus on probleeme elektripinge kõikumistega, paigaldada elektrikilpi liigpingepiirik, et kaitsta soojuspumba elektroonikat;
 • väljavõtete tegemine olemasolevale süsteemile
 • kaitseautomaadi paigaldus elektrikilpi
 • toitekaabel ja selle paigaldus
 • tarbevee andur
 • kütte- ja tarbevee torustiku isoleerimine
 • kütteringi ja tarbevee tsirkulatsioonipump
 • üldehitustööd
 • projektdokumentatsioon ja teostusjoonised
 • lisamaterjalide vajaduse ja kulu selgitab välja paigaldaja koostöös tellijaga
 • seadme ühendamine WiFi võrku 
TASUTA PAKKUMINE