Uudised/blogi

KLIIMAKAUBAMAJA ON JUURUTANUD ISO 9001:2015 JUHTIMISSTANDARDI

Kliimakaubamaja on juurutanud ISO 9001:2015 juhtimisstandardi oma ettevõttes ja on sertifitseeritud Bureau Veritase sertifikaadiga. Kliimakaubamaja OÜ Juhtpõhimõtted on: Kliimakaubamaja OÜ eesmärgiks on tagada klientide ja ettevõtte rahulolu kliimaseadmete müügi ja hooldusteenuse osutamisel, kindlustamaks ettevõtte kasumlikkust ja usaldusväärsust. Oma tegevuses lähtume ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest. Ettevõttes rakendatud juhtpõhimõtted on: oma tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, standartitest ja heast ehitustavast; selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine; kvaliteedi jälgimine ja tagamine igas tööprotsessis; pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata...

TASUTA PAKKUMINE