Soojuspumba
seadustamine

Soojuspumba
seadustamine

390.00 

In stock

390.00 

Soojuspumpade ja konditsioneeride
ehitusteatis ning -projektKirjeldus

Miks peab soojuspumba seadustama?

Soojuspumba paigaldamine on vaja seadustada, kuna tegu on ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk ehitise ümberehitusega. Ehitusseadustikust tulenevalt (lisa 1) on elamu ümberehitamiseks vaja kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis ja -projekt.

Kogu nõuetekohaselt koostatud dokumentatsioon tuleb esitada allkirjastatult riikliku Ehitusregistrisse.

Soojuspumba-seadustamine

Soojuspumba/kliimaseadme seadustamine Kliimakaubamajast

Telli soojuspumba seadustamine oma ala ekspertide käest. Oleme aidanud klientidel seadustada sadu soojuspumpasid ja kliimaseadmeid.

Teame täpselt, mida see protsess endast kujutab. Teeme Sinu eest ära vajalikud toimingud ja koostame dokumentatsiooni.

Nii ei pea Sa kulutama enda väärtusliku aega:

vajalike seadusandluses määratud tingimustega tutvumisele

vajalike jooniste täiendamisega

vajaliku dokumentatsiooni koostamise ja vormistamisega

Mis saab kui soojuspump on seadustamata?

Kuna soojuspumbad on Eesti kodudes muutunud üha populaarsemaks, on ka nende kontrollimine muutunud sagedasemaks. Tavaliselt tehakse lubamatu õhksoojuspumba kasutamise korral ettekirjutus ja nõutakse selle seadusega vastavusse viimist. Korduva rikkumise korral võib järgneda ka trahv.

Suurimaks probleemiks on olukorrad, kus soovitakse kinnisavara osta või müüa ning tehingusse on kaasatud pank. Pank kontrollib kõiki üksikasju ning kui avastab, et hoone tegelikud andmed erinevad ehitusregistri omadest, siis nõutakse enne tehnigu tegemist andmete vastavusse viimist.