Soojuspump vs gaasiküte

Mis toimub gaasiturul?“, “Gaas võib otsa lõppeda!“, “Gaasi hind on saavutanud rekordtaseme!” – need on vaid mõned pealkirjad, mis meediast viimasel ajal läbi kumavad. See on kaasa toonud olukorra, kus varem elektriküttelt odavala gaasile üle läinud koduomanikud, soovivad elektriküttele tagasi lülituda.

Arvestades maailmas toimuvat, on see soov igati arusaadav. Gaasihind on kerkinud sellistesse kõrgustesse, et sellega kütmine ei ole majanduslikult talutav ning gaasi kättesaadavus tulevikus on kaheldav. 

Selline küttesüsteemide vahetamise soov on endaga kaasa toonud ka palju küsimusi ja käesolevaga üritamegi anda vastuse klientide kõige põletavamale küsimusele: “Mis see rahaliselt mulle tähendab?

Gaasiküte

Vaatame gaasikatlaga kütmist ühe meie kliendi näitel koos arvutustega*.

Teelel (nimi muudetud) on Tartus, Raadi alevis kahekorruseline maja, millel köetavat pinda kokku 170m² ning kasutusel põrandaküte. Tema eelmise aasta gaasikulu oli 2940 m3, sellest lähtuvalt saame teha järgmised arvutused:

Aastane gaasikulu:  2940 m3

Maagaasi alumine kütteväärtus: 9,3 kWh/m3

Aastane hoone küttevajadus: 2940 x 9,3 = 27342 kWh

Gaasikatla kasutegur: ~0,9

Tegelik hoone küttevajadus: 27342 x 0,9 = 24607,8 kWh

Gaasi keskmine hind: 1,4€/m3 – gaasi hind Teele eelmise aasta andmete põhjal

Teele aastane kulu hoone kütmisel gaasiga: 2940 x 1,4 = 4116€ -> kuna gaasikatla kasutegur on 0,9, siis umbes 10% kogu summast ehk 411€ aastas (~34€ kuus) kulub lihtsalt õhku ehk läheb kaduma.

Mida teeksid sina lisa 411€ eest aastas või 34€ eest kuus?

Gaasi hind 27.09.2022 seisuga – 2,85€/m3

Teele aastane kulu hoone kütmisel uue hinna järgi: 2940 x 2,85 = 8379€ ->gaasikatla kasutegur on 0,9, siis suurusjärk 10% kogu summast ehk 838€ aastas (~70€ kuus) läheb kaduma.

Kuhu aga paigutaksid 838€ aastas või 70€ kuus?

Õhk-vesi soojuspump elektrikulu

Vaatame nüüd samade andmete põhjal, millised oleks Teele kulud õhk-vesi soojuspumbaga:

Õhk-vesi soojuspumba kasutegur: 2,5 – sesoonne kasutegur ehk keskmine kasutegur aastas**

Tegelik hoone küttevajadus: 24607,8 kWh

Õhk-vesi soojuspumba elektrikulu aastas: 24607,8 / 2,5 = 9843,1 kWh

Elektri hind: 0,14€ kWh – Teele esitatud andmete põhjal

Õhk-vesi soojuspumba aastane kulu hoone kütmiseks: 9843,1 x 0,14 = 1378€

Teele võit õhk-vesi soojuspumbaga võrreldes gaasiküttega: 4116 – 1378 = 2738€

Aga mida teeksid lisa 2738€ eest aastas või 228€ eest kuus?

Teeme samad arvutused uuendatud gaasi ja elektri hinnaga:

Viimase 12 kuu keskmine elektrihind: 0,22€ kWh – (september 2021 – august 2022)

Õhk-vesi soojuspumba aastane kulu hoone kütmiseks: 9843,1 x 0,22 = 2165€

Teele võit õhk-vesi soojuspumbaga võrreldes gaasiküttega: 8379 – 2165 = 6214€

Mida teeksid lisa 6214€ eest aastas või 518€ eest kuus?

Kui kiiresti tasub õhk-vesi soojuspump Teele näitajaid arvesse võttes ennast ära?

See oleneb, milline seade valida. Toome näiteks kaks varianti: üks soodsam ja teine kallim seade.

Teelele sobiks Alpha Innoteci õhk-vesi soojuspump L12/HT12, mille esialgne investeering koos paigaldusega oleks kokku umbkaudu 9400€ või Daikin Altherma 3 H HT 14DW1 13000€.

Mõlemad on 180l integreeritud boileriga. Võtame need summad ja jagame tema iga aastase kokkuhoitud summaga:

Tasuvus vanade hindadega:

Õhk-vesi soojuspumba tasuvus(Alpha Innotec): 9400 / 2738 = 3,4 aastat.

Õhk-vesi soojuspumba tasuvus(Daikin): 13000 / 2738 = 4,7 aastat.

Tasuvus uuenenud gaasi ja elektri hinnaga:

Õhk-vesi soojuspumba tasuvus(Alpha Innotec): 9400 / 6214 = 1,5 aastat.

Õhk-vesi soojuspumba tasuvus(Daikin): 13000 / 6214 = 2,1 aastat.

Maasoojuspump elektrikulu

Teeme sama asja veelkord läbi ning vaatame, millised oleks Teele kulud maasoojuspumbaga:

Maasoojuspumba kasutegur: 3,5 – sesoonne kasutegur ehk keskmine kasutegur aastas**

Tegelik hoone küttevajadus: 24607,8 kWh

Maasoojuspumba elektrikulu aastas: 24607,8 / 3,5 = 7030,8 kWh

Elektri hind: 0,14€ kWh

Maasoojuspumba aastane kulu hoone kütmiseks: 7030,8 x 0,14 = 984€

Teele võit maasoojuspumbaga võrreldes gaasiküttega: 4116 – 984 = 3132€

Kuhu paigutaksid 3123€ aastas või 261€ kuus?

Teeme samad arvutused uuendatud gaasi ja elektri hinnaga:

Viimase 12 kuu keskmine elektri hind: 0,22€ kWh – (september 2021 – august 2022)

Maasoojuspumba aastane kulu hoone kütmiseks: 7030,8 x 0,22 = 1547€

Teele võit maasoojuspumbaga võrreldes gaasiküttega: 8379 – 1547 = 6832€

Nüüd jääb üle 6832€ aastas ehk 569€ kuus. Mida sellega teha saad?

Kui kiiresti tasub maasoojuspump Teele näitajaid arvesse võttes ennast ära?

See jällegi oleneb seadme maksumusest. Toome näiteks taaskord kaks varianti: üks soodsam ja teine kallim seade.

Teelele sobiks Thermia Legend 8 kW maasoojuspump, mille esialgne investeering koos paigaldusega oleks kokku ümaralt 12600€ või maasoojuspump Thermia Calibra 12 maksumusega 14300€.

Mõlemad on 180l integreeritud boileriga. Võtame need summad ja jagame tema iga aastase kokkuhoitud summaga:

Tasuvus vanade hindadega:

Maasoojuspump Thermia Legend 8 kW: 12600 / 3132 = 4 aastat.

Maasoojuspump Thermia Calibra 12: 14300 / 3132 = 4,6 aastat.

Tasuvus uuendatud gaasi ja elektri hinnaga:

Maasoojuspump Thermia Legend 8 kW: 12600 / 6832 = 1,8 aastat.

Maasoojuspump Thermia Calibra 12: 14300 / 6832 = 2,1 aastat.

Kumb siis valida, kas õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump?

Kui võimalik, siis soovitame maasoojuspumpa, kuna kasutegur on suurem ja pikas perspektiivis säästlikum lahendus. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et maasoojuspump eeldab piisava vaba maapinna olemasolu ning suuremat esialgset investeeringut nii rahaliselt kui ajaliselt. 

Piisava vaba maapinna puudumisel või kui ei soovi oma krunti mingil põhjusel üles kaevata, siis on suurepäraseks alternatiiviks õhk-vesi soojuspump. Seda on lihtne paigaldada ja õhk-vesi soojuspump vajab paigalduseks ca 1m² vaba pinda. 

*Kõik arvutused on tehtud orienteerival eesmärgil. Tegelik tarbimine ja kulu kütmisel on iga majapidamise puhul erinev ning sõltub paljudest faktoritest: köetava pinna suurus, hoone sisesest kütteliigist, maja soojapidavusest jne.
**Arvutustes kasutatud sesoonsete kasutegurite (SCOP) puhul on võetud pigem tagasihoidlikumad väärtused. Tegelikkuses võivad kasutegurid olla oluliselt paremad.

TASUTA PAKKUMINE